Aplikacje mobilne

Tworzenie aplikacji mobilnych


Ogromna popularność w ostatnich latach przenośnych urządzeń elektronicznych takich jak smartfony, tablety, netbooki itp pociąga za sobą konieczność odpowiadania na zapotrzebowanie ze strony użytkowników tych urządzeń.

Statystyki potwierdzają, iż oprogramowanie uruchamiane na urządzeniach mobilnych stanowi znaczącą i systematycznie rosnącą część rynku IT.

Specjalizujemy się w budowaniu aplikacji funkcjonujących na platformach: Android, iOS, Blackberry oraz Windows Mobile.

Przy czym spośród wyżej wymienionych systemów operacyjnych największą popularnością ostatnio cieszy się system Android. W związku z tym najwięcej kierowanych do nas zamówień dotyczy tworzenia oprogramowania pracującego pod kontrolą tego systemu.

Bliższe szczegóły można uzyskać kontaktując się z nami.

Zapraszamy do współpracy!