Pisanie programów komputerowych

Realizacja zleceń informatycznych

Witamy na stronach portalu zleceń informatycznych, za pośrednictwem którego można zlecić wykonanie dowolnego projektu informatycznego ze szczególnym uwzględnieniem programu komputerowego  (aplikacji / projektu / serwisu / systemu IT / strony www / bazy danych / zadania / pomocy / wsparcia).

W czym możemy pomóc?

Wycena kosztów:

Zanim przystąpimy do pracy nad konkretnym zleceniem przeprowadzamy jego analizę techniczną, wybieramy optymalne narzędzia, sugerujemy najlepsze rozwiązania, wykonujemy wstępny kosztorys zawierający cenę realizacji zlecenia oraz przewidywany czas trwania prac nad zleceniem. Analiza zlecenia wraz z kosztorysem i terminarzem jest wykonywana nieodpłatnie.

Projektowanie aplikacji:

Aby zlecenie mogło zostać właściwie zrealizowane musi zostać wcześniej właściwie zaprojektowane. W inżynierii oprogramowania sprowadza się do wykonania modelu, np w formie diagramu UML, który pozwala wyszczególnić najważniejsze cechy oraz funkcjonalności i relacje pomiędzy poszczególnymi częściami systemu, najczęściej w postaci graficznej.

Implementacja:

Mając model/projekt systemu można przystąpić do zamiany teoretycznych założeń w rzeczywisty kod programu komputerowego, składający się z szeregu instrukcji danego języka programowania (np. C++, Java, Delphi, C#, Visual Basic itp). Zajmują się tym zespoły programistów.

Testowanie:

Testowanie ma na celu zapewnienie odpowiedniej jakości oprogramowania. Im bardziej złożony jest system informatyczny (program, aplikacja) tym więcej czasu potrzeba na sprawdzenie czy spełnia on wszystkie założenia, jakie określono w specyfikacji technicznej oraz czy spełnia wymagania użytkownika. Testować oprogramowanie można w różny sposób, najważniejsze jednak są te działania weryfikacyjne, w których biorą udział końcowi użytkownicy.

Konserwacja:

Konserwacja to inaczej utrzymanie oprogramowania w stanie produkcyjnym tj. w taki sposób aby po wdrożeniu można było z niego korzystać przez długi czas w sposób niezakłócony. Składają sie na to takie działania jak: -poprawianie i usuwanie drobnych błędów lub niesprawności, -ulepszanie aplikacji przez zastosowanie nowej technologii lub poprawienie parametrów aplikacji (np. wzrost wydajności), -zmiana cech funkcjonalnych aplikacji w celu dostosowania jej do zmienionych warunków lub otoczenia.

Przykłady zrealizowanych aplikacji:

 • program magazynowy dla wysokiego składowania
 • platforma logistyczna do obsługi i zarządzania transportem
 • elektroniczne mapy z podziałem terytorialnym
 • narzędzia wspomagające e-marketing
 • system finansowo-kosztowo-księgowy
 • system komunikacji umożliwiający darmowy kontakt głosowy

Czym się różnimy od konkurencji?

Stale monitorujemy branżę IT aby naszym klientom zapewnić najlepszy wskaźnik ceny produktu do jego jakości.

W procesie realizacji biorą udział klienci (zleceniodawcy), którzy mogą na bieżąco kontrolować efekty oraz zgłaszać uwagi i sugestie, w ten sposób powstaje produkt najlepiej dopasowany do wymagań zleceniodawców.

Jesteśmy elastyczni, otwarci na propozycje klientów, zarówno co do zakresu jak i formy współpracy.

Dopasowujemy wielkość zespołu wykonawczego do rodzaju i rozmiaru zlecenia. Dzięki temu klient nie musi ponosić zbędnych kosztów.

Klienci mogą korzystać z naszego wsparcia nie tylko w zakresie wiedzy informatycznej, także wchodzą w grę usługi "okołoinformatyczne" (np e-marketing, pomoc w finansowaniu projektów IT).

Sprawdź nasze ceny dla konkretnego zlecenia wysyłając zapytanie poprzez zakładkę Kontakt.
W razie potrzeby udzielimy bezpłatnej konsultacji.

Nasze mocne strony:

 • tworzenie modeli biznesowych
 • projektowanie i tworzenie baz danych
 • tworzenie narzędzi wspomagających / automatyzujących działania (np SEO, SEM, Copywriting)
 • wsparcie dla przedsiębiorców w operacjach księgowych i rozliczeniach (JPK, VAT, Faktury itp) oraz w kalkulacjach biznesowych
 • doskonała znajomość narzędzi i technologii efektywnego programowania
 • modyfikacja/usprawnianie istniejących rozwiązań
 • elastyczność w podejściu do klienta
 • outsourcing IT, współdzielenie zasobów
 • współpraca z partnerami biznesowymi w celu zwiększenia potencjału środków i zasobów