Projekt

Mapa Polski - interaktywna, klikalna


Interaktywna Mapa Polski z podziałem administracyjnym na województwa i powiaty, powiązana z bazą danych.

Program ma za zadanie ułatwić, udoskonalić oraz uporządkować pracę w firmie poprzez umożliwienie określania i identyfikowania regionalnej aktywności firmy, tj. zaznaczanie (edytowanie) obszarów na mapie, dodawanie zdjęć handlowców w obszar mapy.

Zaznaczenie powiatu (lub kilku powiatów) powoduje zakolorowanie tego obszaru lub pogrubienie jego obrysu.

Oprócz fotografii można zamieszczać inne elementy graficzne np logo firmy kooperanta, dostawcy, dystrybutora, współpracownika itp.

Program przeznaczony jest dla firm, które posiadają oddziały regionalne lub prowadzą dzałalność w terenie- za pomocą Interaktywnej Mapy Polski można na bieżąco zaznaczać powiaty, w których wykonaliśmy już określone prace (zaznaczamy je wybranym kolorem), notować ważne informacje (i przypisywać je do danego powiatu lub grupy powiatów), importować dane z pliku lub zapisywać je w bazie danych lub w plikach.

Nowsza wersja programu różni się od poprzedniej grafiką map (z podziałem administracyjnym na powiaty i województwa), są one w nowej wersji znacznie bardziej estetyczne (większa rozdzielczość obrazu).

Poniżej prezentujemy, w oparciu o zrzuty ekranu, funkcjonalność aplikacji.

Interaktywna Mapa Polski - ogólny wygląda mapy

Wygląd ogólny mapy, przedstawiający województwo zachodniopomorskie, z zaznaczonymi powiatami i wyświetlonym menu kontekstowym, z którego wybieramy interesującą nas opcję. Nazwy poszczególnych opcji menu pozwalają zorientować się w możliwościach programu. Oprócz zaznaczenia danego powiatu można go odznaczyć (usunąć zaznaczenie), wstawiać grafikę (np logo firmy lub dane przedstawiciela), zmienić kolor bieżący (służący do zaznaczania) a także edytować dane powiatu (po edycji, gdy najedziemy na dany powiat wyświetlą się dane podstawowe, natomiast szczegóły można obejrzeć wybierając z menu opcję: Pokaż dane powiatu).

PONIŻEJ JEDNA Z MOŻLIWYCH GRAFIK ZAIMPLEMENTOWANYCH W APLIKACJI (grafiki map można wybierać):

Interaktywna Mapa Polski - nowa grafika dla powiatów - fragment

Nowa grafika mapy dla powiatów - fragment mapy

Interaktywna Mapa Polski - nowa grafika dla województw

Nowa grafika mapy dla województw

Można rozszerzyć funkcjonalność programu o mapę z podziałem administracyjnym na gminy.

Istnieje też wersja aplikacji, którą można wstawić na stronę internetową.

W kolejnej wersji będą dodane graficzne statystyki.

Można również zlecić nam napisanie dowolnego innego programu.

Zapraszamy do współpracy!