Lista zleceń tzw drobnych.

Prezentujemy listę wykonanych zleceń wraz z opisem.

 

Zrealizowane zlecenia:


Program Auto Symulacja  napisany w C#, symulujący jazdę samochodem. Zobacz program - kliknij

Program Porównanie algorytmów wyszukiwania drogi przy zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji (metaheurystyki)  wersja napisana w języku C++ oraz w Javie. Algorytmy: AStar, Dijkstra, Breadth first search, DFS ( depth first search ), BFS ( best first search ).

Program Kompresja  napisany w C++, sprawdzający działanie algorytmów bezstratnej kompresji plików. Zobacz program - kliknij

Program Rejestr  napisany w Borland C++ Builder, realizujący w pełni funkcjonalność edytora rejestru (podobnie jak windowsowy regedit) oraz programu którym ten rejest można programować (pobieranie wszystkich informacji na temat pozycji rejestru, odczytywanie klucza lub wartości rejestru, tworzenie nowych kluczy i wartości, usuwanie klucza) Zobacz program - kliknij

Program baza danych Receptury, napisany w Delphi, umożliwiający przechowywanie danych opisujacych receptury materiałów budowlanych i analizowanie ich. Jest to program typu baza danych pozwalaący na wprowadzanie danych do okreslonych tabel, wykonywanie obliczeń, wyszukiwanie danych (także nazwy cząstkowe) oraz wyświetlanie danych w formie raportów i wykonywanie wydruków. Zobacz program - kliknij

Program - Gra Labirynt, wykorzystujący komendy głosowe do sterowania poruszaniem kulki (Lewo, Góra, Dół, Prawo). Użytkownik wypowiada na głos słowa komend, w efekcie kolorowa kulka przesuwa się ścieżkami labirynty

Skrypt w PHP pobierający z sieci o podanym adresie (parametr) plik formatu RSS, przetwarzający go i obliczający liczbę występowania określonych znaków

Program Gabinet lekarski napisany w Borland Delphi 7.0, oparty o technologię MS SQLServer 2000 do obsługi (jak wskazuje nazwa) gabinetu lekarskiego w pełnym zakresie jego funkcjonalności.

Program śledzący uruchamiane programy. Podobny w działaniu do programu przedstawionego poniżej.

Program menadżer drukowania do kontrolowania wydruków w sieci. Pozwala na uzyskiwanie informacji o tym ile i jakie wydruki były wykonywane (które pliki drukowano i w ilu egzemplarzach) oraz kiedy. Idealny dla kierowników i dyrektorów firm, którzy chcą mieć pod kontrolą firmowe drukarki.

Portal e-learningowy do nauki jezyka angielskiego. W technologii PHP. Wykorzystuje bazę Oracle.

Program Konwerter plików graficznych w ANSI C, obsługuje takie formaty jak: JPG, BMP, TIFF; również wyświetla pliki. Istnieje możliwość dodania kolejnych formatów.

Program Konwerter RTF -> LaTeX w C++, służący do konwersji tabel z Rtf do formatu LaTeX.

Program ElliFit w Delphi, realizujący dopasowanie elipsy do punktów. Zobacz program - kliknij

Program użytkowy Bank v. 1.0 pobierający informacje o przelewach z własnego konta bankowego w banku internetowym. Obsługuje banki: mBank i Inteligo.

Program wielowątkowy w Javie, typu klient-serwer Komunikator   służący do tekstowej komunikacji w sieci zgodnie z protokołem TCP/IP. Serwer obsługuje wielu klientów. Zobacz program - kliknij

Program w Visual C++ Komunikator   służący do komunikacji w sieci zgodnie z protokołem TCP/IP. Serwer obsługuje wielu klientów.

Program Interpreter Wyrażeń Arytmetycznych   analizujący i wypisujący wartość wyrażenia. Umożliwia definiowanie zmiennych i funkcji. Zobacz program - kliknij

Sklep Internetowy Internetowy Komis Samochodowy   napisany w technologii PHP, posiadający najważniejsze funkcje sklepu internetowego. Wersja Mini. Zobacz program - kliknij

Program Baza danych przewoźnika lotniczego  Dane takie jak: rozkład lotów, ewidencja sprzedaży biletów, ewidencja samolotów, z funkcjami usuwania, dodawania kolejnych wpisów, wyszukiwanie itd.

Programy w Javie  1- Program demostrujący tworzenie interfejsu użytkownika w języku Java; 2- Program Garaż, aplikacja wielowątkowa służąca do obsługi garażu dla samochodów z wieloma bramami, niezależne wjazdy i wyjazdy, określona liczba miejsc w garażu. Brama jako proces, miejsca parkingowe jako zasoby.

Program  /Okna/ w Borland C++ 3.1, służący do zarządzania zbiorem płyt CD, z funkcjami dodawania, usuwania, edycji, zapisywania, odczytywania, sortowania, drukowania, wyszukiwania danych z zadanego zakresu itp. Zobacz program - kliknij

Program  /Konwerter/ napisany w języku C++, w środowisku Borland Builder, działający w zakresie odczytu, zapisu oraz konwersji formatów plików graficznych. Konwersja WMF->JPG, ICO->JPG, JPG->BMP, BMP->JPG, ICO->BMP, BMP->WMF, WMF->BMP. Program działa pod Windows i Linux. Zobacz program - kliknij

Program w Delphi /Agenci/ symulujący zachowanie mobilnych systemów wieloagentowych na bazie określonych algorytmów, z zastosowaniem teorii grafów oraz wizualizacji graficznej. Zobacz program - kliknij

Program  /Generator Map i Planow/ w Visual C++, służący do generowania map i planów oraz zapisu mapy na dysku w postaci rysunku rastrowego lub w pliku tekstowym za pomocą symboli.

Program  /RIP/ w Visual C++, realizujący symulację protokołu routingu w sieciach komputerowych. Zobacz program - kliknij

Program  /Edytor Tekstu/ w Borland C++ mający wszystkie cechy typowego edytora, takie jak: przewijanie tekstu, wstawianie nowego wiersza, kasowanie linii, podświetlanie tekstu, cofanie ostatniej operacji, przewijanie okna, zmiana koloru tekstu, zapisywanie do pliku, odczyt z pliku itp.

Program  /Matrix/ realizujący różnego rodzaju oparacje na macierzach.

Program  /Wykres/ rysujący wykresy funkcji (równania) oraz wykonujący całkowanie dowolnego równania. Zobacz program - kliknij

Program okienkowy /LiczRysuj/ zliczający liczbę wyrazów, liter i cyfr we wprowadzonym tekście oraz rysujący literę A o zadanej szerokości i wysokości.

Program  /System PIM/ Elektroniczny notatnik i kalendarz z obsługą plików multimedialnych, bazą danych i terminarzem umożliwiającym definiowanie terminów o których aplikacja będzie informować w określonym czasie i dniu.

Program  /Kólko i Krzyżyk/ w Javie, wersja sieciowa oraz zwykła. Rozmiary planszy: 3x3, 5x5, 10x10.

Program  /Lecznica/ Baza danych do obsługi lecznicy dla zwierząt, umożliwiający wprowadzanie danych właściciela oraz zwierzęcia, wyszukiwanie, sortowanie, drukowanie rekordów bazy danych itp. Wyświetlane są fotografie zwierząt stosownie do rodzaju zwierzęcia zapisanego w bazie, np. kot, pies itd.

Program  /Kod Hamminga/ w Visual C++, kodujący kodem Hamminga tj (3,1), (7,4) itd, umożliwiający podanie pozycji kontrolnych i pozycji informacyjnych, sprawdzający czy to są to właściwe liczby dla istnienia tego kodu. Podanie dowolnego ciągu wejściowego, kodowanie, możliwość wprowadzenia błędu na pewnych pozycjach a następnie zdekodowanie. Wyświetlenie na ekranie kolejnych etapów działania programu.

Skrypt /Galeria/ w PHP, wyświetlający pliki graficzne znajdujące się w danym katalogu. Po kliknięciu w miniaturę obrazu następuje wyświetlenie obrazka w powiększeniu.

Program /Symul/ symulujący działanie algorytmów planowania dostępu do procesora dla zgłaszających się procesów. Badanie średniego czasu oczekiwania dla różnych algorytmów planowania: - FCFS, - SJF (z wyłączeniem i bez), - rotacyjnego (z mozliwością wyboru kwantu czasu).

Program /Wielobok/ umożliwiający obliczanie pola dowolnego wieloboku płaskiego. Program umożliwia - otwarcie pliku ze współrzędnymi węzłów do wczytania, -wczytanie danych wejściowych do tablicy, -wyznaczenie pola wieloboku, -zapisanie wyniku do pliku. Program bazuje na funkcjach, wskaźnikach i referencjach.

Program /multimedialny do nauki języka włoskiego/ napisany w j. C++ zawierający lekcje, pozwalające na szybką i stosunkowo łatwą (przyjemną) naukę języka. Zawiera tekst, grafikę i pliki dźwiękowe (program ma wbudowany odtwarzacz audio nie wymagający aplikacji typu Windows Media Player). Aplikacja posiada linki do stron i ciekawą oprawę graficzną. Pliki multimedialne do programu dostarczył B. Kowalski ( _mily_ z Allegro). Zobacz program - kliknij

Program /Analiza/ Implementacja klasy Analiza, umożliwiająca porównywanie wyrazów z wybranego pliku z wyrazami występującymi w pliku ze słownikiem (tekst). Wyrazy, których nie znaleziono w słowniku należy zamienić na duże litery. Użytkownik za pomocą tej klasy może również modyfikować (dodawać, usuwać) elementy słownika.

Program /Konv/ w Delphi do konwersji formatu RTF -> TXT i odwrotnie TXT -> RTF.

 /Baza Danych/ do planowania terminów służb. Zawiera roczny kalendarz, podgląd grafiku służb odbytych, dopisywanie kolejnych służb, preferencje pełnilących służby.

Symulator /DNS/ prezentujący działanie serwera DNS; 2 klientów, Name Server caching only, servery DNS 3 poziomy domen, 2 komputery www, zapasowy server DNS z wpisanymi 2 klientami. Visual C++. Zobacz program - kliknij

Program /algorytmy szyfrowania/ Program edukacyjny prezentujący zasady działania prostych algorytmów szyfrowania w formie strony internetowej. Zawarte są: szyfr Cezara, Vigenere'a i ROT13. Program w JavaScript.

Konwerter plików /PNM_PDF/ Program dokonujący translacji formatu plików graficznych PNM do PDF. W języku Visual C++.

Skrypt CGI w Perl /Graf_Indekser/  służący do automatycznego tworzenia indeksów HTML w katalogach zawierających pliki graficzne, ułatwiający katalogowanie plików we wskazanym katalogu. Skrypt ten tworzy autom. stronę internetową, rozpoznaje obiekty, czasy modyfikacji itp.

Program w Clipperze /Masa/ do sumowania masy produktu (produkcja pieczarek) dla danego producenta indywidualnego (zbieracza) oraz zbiorowo. Tworzenie zestawień zbiorczych - drukowanie do pliku lub na drukarke. Zobacz program - kliknij

Program /Symul/  wykonujaący symulację pamięci wirtualnej w Windows. Zagadnienia: stronicowanie, segmentacja, przydział pamięci, algorytm zastępowania stron.

Odtwarzacz MP3 w Visual C++ /MP3 Player/ odtwarzający utwory MP3 z listą utworów, dodawaniem do listy, usuwaniem z listy itp. Zobacz program - kliknij

Program /Solver/  w Visual C++, rozwiązujący równania kwadratowe i rysujący wykres. Wykres ma ruchomą skalę. Zobacz grafikę - kliknij

Baza danych /DBKomis/  w Javie, reprezentująca bazę klientów komisu, umożliwiająca wprowadzanie danych, usuwanie, zapisywanie oraz wyszukiwanie. Wyszukiwanie na podstawie różnych kluczy, całymi wyrazami lub fragmentarycznie. Również możliwy jest przegląd wyszukanych rekordów, podawana liczba znalezionych rekordów oraz numer aktualnego rekordu. Zobacz grafikę - kliknij

Program  /e-podpis/  w Visual C++, prezentujący zagadnienia związane z podpisem elektronicznym. Program składa się z następujących części:- prezentacja- teoria- opis. Teoria - zagadnienia teoretyczne podpisu elektronicznego. W opisie hyperłacza, i linki do stron www. Prezentacja w oparciu o animację (taka na ktorą wpływa użytkownik), tak, ażeby była możliwość zaprezentować krok po kroku jak przebiega proces podpisu elektronicznego. Opis zawiera podpowiedzi do aktualnych akcji wywoływanych przez użytkownika. Zobacz program - kliknij

Program  /Routing/  prezentujacy zagadnienia routingu, czyli przesyłania pakietów pomiędzy różnymi sieciami. Program zawiera grafikę z animacją, przedstawiającą przesyłanie pakietów pomiędzy komputerami i tabelę routingu w oparciu o adresowanie logiczne IPv4 i IPv6 z adresami komputerów oraz podsieci wpisywanymi ręcznie, a także ustalonymi. Zobacz program - kliknij

Program /Graphic Tester/ do testowania kart graficznych. W Visual C++ 6.0, sklada sie z dwóch części- część testującą, w której pokazywany jest typ karty graficznej (nazwa), odbywa się testowanie grafiki, podawanie wyników w formie tabelki, drukowanie wyników testu oraz część opisująca.

Program /zbiór_el/ w Javie zawierający:zdefiniowaną klasę zbior_elem. z tablicą przydzielaną dynamicznie oraz realizującą w oparciu o przeciążone operatory dodawanie elementów do zbioru, a także podstawowe operacje arytmetyczne i przechowująca wyniki operacji w tablicy.

Program w Borland C++, umożliwiający:po wprowadzeniu łańcucha znakow, który składa się z liczb i operatorów +, - , *,/ program wykonuje działania określone w tym łańcuchu. Np. po wprowadzeniu łancucha 10*20-9*7*9/7+30 program ma wykonać działania zgodnie z kolejnosci wykonywania działań, najpierw mnożenia, później dzielenia ...... itp. Program uwzględnia w łancuchu nawiasy i wykonuje działania zgodnie z kolejnością działań.

Program w Pascalu realizujący mnożenie macierzy.

Program w C++ realizujący: a) dynamiczna tablica wskaźników na dynamiczny wskaźnik - wypełnienie tablicy losowymi lancuchami- usunięcie losowo wybranego elementu z pamięci - znajdowanie elementu najmniejszego ( na litere z poczatku alfabetu i dodatkowo najkrotszego)b)- wstawianie losowo wybranych elementow w wylosowane miejsce, zachowujac spójność bloku danych- wyszukiwanie największego

 /Przeglądarka/  plikow graficznych w Javie (z ZOOMem i SLIDESHOW)

 /Serwer telnet/  pracujący w oparciu o VT100, działający pod WIN, logowanie na serwer spod WIN i Linuksa. Logowanie na podstawie kont założonych w systemie. Kompilacja programu pod Visual C++ 5.0

Moduł  /Romb/ , reprezentujący romb, określony przez dwie zmienne bok i kąt lub przekątne. Mnożenie dzielenie dwu rombów których iloczyn utworzy romb o obwodzie równym iloczynowi (ilorazowi ) argumentów; Tworzenie nowego rombu o obwodzie pomnożonym przez podany współczynnik. Moduł zawiera: 1 publiczny interfejs, 2 publiczne i prywatne zmienne. Dla metody publicznej wersje przeciążoną oraz operator automatycznej konwersji typu na wybrany typ podstawowy. Sposób wykrywania sytuacji nienormalnej i jej neutralizacje.

 /Sklep internetowy/  z kategoriami produktow i modulem administracyjnym do wprowadzania towaru. Projekt w oparciu o technologię PHP i MySQL.

Prosta  /baza danych/  napisana w języku C, zawierająca dwie tablice umożliwiające wprowadzanie informacji o płytach CD oraz opis płyt. Program ze szczegółowym komentarzem.

/Baza danych/  (obiektowa) w C++ z interfejsem okienkowym, umożliwiająca wprowadzanie , usuwanie i modyfikacje kategorii znakowych i liczbowych, zapis i odczyt w/z pliku.

Program  /klient-serwer/,  umożliwiający komunikację sieciową w oparciu o nazwę/adres serwera i numer portu, działający pod Windows, interfejs graficzny.

Program /Symul/, realizujący w języku c symulacje prostych zjawisk fizycznych tj spadek swobodny, rozpad promieniotwórczy itp, w oparciu o metody numeryczne.UWAGA: Jest możliwość uzyskania powyższych programów w wersji instalacyjnej (lub w postaci pliku .exe), jak również -za symboliczną opłatą- plików źródłowych wraz z opisem etapów realizacji projektu i komentarzem. W tym celu skontaktuj się z nami - patrz menu z prawej strony: Kontakt z nami.