Powyższe mapy bitowe nie uwzględniają animacji zastosowanej w programie. Animacja polega na przesyłaniu elementu graficznego z komputera źródłowego do docelowego, w momencie przechodzenia pakietu (el. graficznego) przez router wyświetlana jest tablica z informacją o procesie routingu. W programie mamy opcję ręcznego lub automatycznego wpisywania adresów IP poszczególnych komputerów i masek podsieci. Zastosowano zabezpieczenie przed wpisaniem dwóch takich samych adresów. Adresy IP są w formacie IPv4 oraz IPv6 - maska tego formatu uniemożliwia wpisanie innych znaków.


pobierz wersję demo
powrót